Trets d’Identitat i Ideari

Els Trets d’Identitat i el quadre de valors de l’Ideari van ser elaborats durant el curs 2014 i inicis del 2015 per l’assemblea de monitores, de manera conjunta i a partir de dinàmiques, debat i consensos. Creiem en la necessitat de revisar el que ens defineix per a adaptar-ho, de la millor manera possible, a la realitat que vivim.

 

TRETS D’IDENTITAT

L’Esplai Xiroc és una entitat laica d’educació en el lleure del barri del Fort Pienc. La nostra tasca es basa en l’educació popular com a alternativa a l’educació formal i té com a finalitat la transformació social a partir de l’educació en valors, la incidència des d’allò individual a allò col·lectiu per a la construcció d’una societat justa i igualitària.

Som una entitat sense ànim de lucre d’estructura horitzontal, gestionada per una assemblea de monitores voluntàries.

L’activitat està centrada en el temps de lleure, on esdevenim un agent educatiu, és a dir, treballem per a que els espais d’oci siguin espais on aprendre a partir de la convivència, la relació monitores-infants i el grup.

L’eix central de l’esplai és l’infant, i es propicia que cadascú trobi l’espai per al seu desenvolupament individual i col·lectiu, ja sigui a partir del joc o del quotidià, mitjançant la participació activa i l’aprenentatge vivencial.

Entenem l’esplai com un tret distintiu de la cultura catalana, de la qual va estretament lligat. L’esplai és, doncs, un espai on reivindicar i fer viva aquesta cultura, entenent-la sempre com a quelcom dinàmic i inclusiu, que propicia la pertinença i ha de fomentar el respecte i la solidaritat.

L’Esplai Xiroc forma part del teixit associatiu del Fort Pienc i està arrelat a aquesta realitat, entenent el barri com el nostre entorn més proper i com a espai-nucli de participació d’entitats i veïnat.

_____________

 

ELS VALORS DE L’IDEARI I L’ACCIÓ LLIGADA ALS VALORS

També recollint els consensos del debat i feta la distinció entre els trets d’identitat i els valors, en podem extreure, com a conclusió, les línies principals i la definició de l’Ideari de l’Esplai Xiroc, així com l’objectiu genèric al qual condueixen aquests valors.

 

Igualtat

L’esplai és i ha de ser un projecte que parteix de la igualtat i on no hi tinguin lloc les distincions sistèmiques que provoquen discriminació i desigualtat, ja sigui per qüestió d’ètnia, gènere, edat o origen. A l’esplai creiem i treballem per la justícia social per a pal·liar aquestes desigualtats. Així, treballar a partir de la igualtat i amb aquesta com a valor significa, també, ser conscient de les desigualtats que ens envolten, denunciar-les i no perpetuar-les.

 • Respectar les diferències i entendre la riquesa de la diversitat.
 • Ser capaces d’expressar-nos lliurement.
 • Promoure i crear espais lliures de desigualtats i esdevenir persones sense prejudicis i respectuoses amb nosaltres mateixes i amb el col·lectiu, entenent que el benestar personal no és possible sense el del grup.    
 • Fer camí cap a una societat més justa i lliure de discriminacions.

 

Feminisme

Entenent que el nostre entorn està marcat per profundes desigualtats, la de gènere, sexe i orientació sexual és una de les notem més profundament arrelada i més necessària d’eliminar.

Creiem en el feminisme com a valor i com a conjunt d’idees que cerca la igualtat entre homes i dones, així com la zero discriminació per identitat de gènere, de sexe i d’orientació sexual.

L’Esplai s’inscriu en una societat patriarcal i la infància és el moment on es construeixen aquestes desigualtats, per tant cal ser-ne conscients i fer camí cap a un canvi en el desenvolupament de rols i actituds durant la infància i joventut.

Alhora, la infància i la joventut han d’estar lliures de pressions patriarcals tals i com la pressió estètica o la dels mites de l’amor romàntic, així com els tabús entorn a la sexualitat. L’infant ha de créixer confiant en un mateix, viure amb normalitat els processos del seu cos i gaudir la descoberta de la seva sexualitat, sigui com sigui.

 • Entendre que l’equip de monitors i monitores esdevenim referents i exemples per als infants i que les nostres actituds també eduquen.
 • Promoure l’afectivitat i el treball emocional entre els infants sense distinció del seu gènere.
 • Treballar per l’empoderament femení i la deconstrucció masculina.
 • Educar en la sexualitat des del respecte, el coneixement i la confiança.
 • Assenyalar actituds sexistes i elements opressors del nostre entorn per a canviar-los i reflexionar-hi al voltant.   

 

Responsabilitat

La responsabilitat és l’habilitat de respondre. Formar part d’un projecte i d’una societat implica, doncs, responsabilitzar-se dels propis actes i fer que aquests siguin coherents amb el que creiem i amb el que som capaces. Entenem que formar part del col·lectiu implica fer-se, un/a mateix/a, responsable del que cal i entendre la responsabilitat que prenen les altres persones, així com la necessitat de que tots i totes col·laborem, cadascú amb la seva riquesa i diversitat.

 • Prendre partit en les qüestions que ens envolten quotidianament.
 • Respectar l’entorn.
 • Ser conscients dels nostres límits i capacitats i actuar coherentment amb això.
 • Ser conscients dels límits i capacitats de les persones que ens envolten, per a aprofitar la força del treball en grup.
 • Esdevenir persones autònomes en pensament i acció.

 

Participació

Si entenem que sóm responsables de la realitat que vivim i, per tant, individus actius i compromesos, treballem per a la participació real i activa en els nostres projectes. L’infant és capaç de decidir, opinar, valorar i transformar els seus aprenentatges i les seves vivències, i cal dotar d’espais de participació on aquest, juntament amb el grup, pugui expressar-ho i aprendre, alhora, de l’experiència que significa pensar-actuar-valorar.

La participació, doncs, funciona paral·lelament com a mètode o principi educatiu i com a valor.

 • Promoure espais de participació a diferents escales i adaptats a la realitat de cada grup.
 • Entendre que l’infant té capacitat d’actuar i de reflexionar, de posar-se d’acord amb el grup i transformar l’entorn.
 • Utilitzar el mètode assembleari com a mesura participativa horitzontal i igualitària.

 

Solidaritat

Formar part del col·lectiu significa estar en contacte actiu amb la realitat que ens envolta. Així, l’Esplai és un projecte que educa fent èmfasi en la nostra condició social i la importància de teixir xarxes de suport i solidaritat, sempre entesa com a ajuda conscient entre iguals i lluny de la idea de la caritat paternalista i jeràrquica.

 • Conèixer projectes de l’entorn i participar activament amb altres col·lectius de similar tasca.
 • Reconèixer injustícies i treballar per a transformar-les.
 • Esdevenir persones actives i participatives de l’entorn.

 

Desenvolupament personal

Lluny de l’educació formal, basada en l’aprenentatge de conceptes, l’educació en el lleure treballa pel creixement personal de l’infant. Participant i relacionant-nos amb les persones del nostre entorn prenem més consciència de nosaltres mateixes, de les nostres capacitats i del nostre desenvolupament emocional.

 • Utilitzar la reflexió com a eina per a reconèixer-nos a nostaltres mateixes, els nostres errors i els encerts.
 • Valorar constantment les nostres actituds i les del grup, així com fer reforç positiu per a potenciar el desenvolupament de cada infant.
 • Potenciar l’esperit crític.

 

Aquests valors i les accions que hi van lligades tenen com a meta la llibertat individual i col·lectiva.