Principis Educatius i Objectius

PRINCIPIS PEDAGÒGICS DE L’ESPLAI XIROC

Pedagogia Activa perquè l’Esplai educa a partir del quotidià, de la convivència i les vivències de l’infant per al seu desenvolupament personal i el del grup.

Grup perquè creiem important la presa de consciència del col·lectiu i la pertinença, que fan prendre a l’infant responsabilitat.

Participació perquè és el l’eina clau amb la qual pots transformar l’entorn i a un/a mateix/a, alhora que esdevé un mètode per a fer a l’infant autònom, capacitat per a pensar i actuar i amb esperit crític. L’assemblearisme és la manera d’exercir, en igualtat, la participació activa.

Eduquem en un mètode adaptatiu on no hi ha dogmes i que, precisament per la participació activa d’infants, monitores i famílies, és dinàmic i modificable.

La co-educació és el mètode per a portar les idees feministes i la lluita anti-patriarcal a la tasca educativa, tenint en compte les desigualtats existents i treballant amb els infants i joves amb perspectiva de gènere.

El joc com a eina on l’aprenentatge es mescla amb la diversió, com a espai de confiança i on tots i totes estem en les mateixes condicions i es creen relacions espontànies, desinhibides i lliures de complexos.

El joc i les dinàmiques eduquen conjuntament amb el diàleg i la reflexió. En la relació entre els infants i en la relació infant-moni es donen aprenentatges i creixement a partir de la comunicació, la confiança i el compartir idees i pensaments.

 

OBJECTIUS GENERALS DE CURS

Infants i joves

1. Fomentar l’autonomia de cada infant segons les seves capacitats reals.

1.1. Adquirir hàbits d’higiene i salut.

1.2. Fer-se les motxilles.

1.3. Saber muntar una tenda i tenir-ne cura.

1.4. Que es gestionin el seu temps lliure.

 

2. Compromís amb el projecte de l’esplai.

2.1. Assistir a totes les activitats.

2.2. Tenir control de l’assistència dels infants.

 

3. Fomentar la seva participació activa.

3.1. Involucrar-se en la preparació, realització i valoració de les activitats segons les seves capacitats reals.

 

4. Respectar.

4.1. Els torns de paraula.

4.2. Les opinions dels altres.

4.3. Eliminar els prejudicis vers les diferències entre les persones.

4.4. Tenir cura de tot allò que ens envolta.

 

Monitors i monitores

1. Millorar la dinàmica de les reunions.

1.1. Que els monitors/es siguin puntuals.

1.2. Que es respectin i es mantinguin les tasques assignades a cada reunió (canviar de moderador/a a cada reunió).

1.3. Que es respectin els torns de paraula.

1.4. Els monitors/es s’han de quedar durant tota la reunió i en el cas que hagin de marxar per causa major caldrà fer-ho amb previ avís.

 

2. Fomentar la cohesió de l’equip de monitors i monitores.

2.1. Que es realitzin algunes sortides lúdiques fora de l’espai i el temps de fer esplai.

 

3. Millorar la comunicació entre monitors/es.

3.1. L’equip de monitors/es es posarà al dia de l’estat de cada grup al final de cada reunió.

3.2. Que es parli sincerament quan sorgeixi algun problema.

 

4. Millora l’organització interna.

4.1. Actuar amb previsió.

4.2. Realitza les activitats d’acord amb els objectius que s’ha plantejat.

4.3. Realitzar les tasques assignades.

4.4. Traspassar la informació de cada grup al nou equip de monitors/es a principi de curs, igual que amb els càrrecs.

 

Famílies

1. Fomentar l’implicació de les famílies en el projecte.

1.1. Treballar el per què porten els seus fills/es a l’esplai a les reunions de grups.

1.2. Que es comprometin a avisar quan els seus fills/es no assisteixin a l’esplai.

1.3. Que s’impliquin i participin en les situacions que ens puguem trobar a la Casa Groga.

1.4. Que s’impliquin i siguin conscients en la nostra lluita en el reconeixement de la feina que fem a l’esplai.

 

2. Fomentar la cohesió entre les famílies.

2.1. Potenciar la comissió familiar per crear i debatre.

2.2. Crear una activitat de tot l’esplai com a mínim un cop l’any.

2.3. Realitzar el dinar de l’últim dia d’esplai.