Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre del nostre esplai s’estructura de la següent manera:

esplai-1